040-416110 info@lindskogs.com

A Lindskogs Transport AB startades 1976 av Arne Lindskog som fortfarande är verksam i bolaget.

Idag är bolaget ett etablerat alternativ för transport- och logistikköpare.

Vi bedriver in– och utrikestrafik med egna och inlejda fordon där vi
har ett brett kontaktnät. Vi komponerar rätt lösning och ger snabbt
pris och förutsättningar för era transporter.

På vår terminal kan vi ta hand om er lagerhantering från packning
till vidarefrakter.

Vårt kontor och lager finns i Lomma i anslutning till E6 an.